OKR ON LINE WORKSHOP XELLECT

NAJBLIŻSZA SESJA

30.09

  

WIĘCEJ

 

 

 

 

 Xellect Logo 14

BOUTIQUE CONSULTING COMPANY
S  I  N  C  E   2 0 0 5

 

Wspieramy w planowaniu celów i strategii
Wdrażamy rozwiązania do ich realizacji

 

SZKOLENIA I WDROŻENIA

 


OKR


Objective & Key Results

WDROŻENIE I SZKOLENIA
Stacjonarne oraz On-Line

 

Sprawdź możliwości

 


MBO


  Management by Objectives

WDROŻENIE I SZKOLENIA
Stacjonarne oraz On-Line

 

Sprawdź możliwości

 


KPI 


Key Performance Indicators

WDROŻENIE I SZKOLENIA
Stacjonarne oraz On-Line

 

Sprawdź możliwości 

 

 

 


V.U.C.A.


Agile Leadership

ROZWÓJ KOMPETENCJI

 

Sprawdź możliwości 

 


STRATEGIA


Business Strategy

OPRACOWANIE I SZKOLENIA

  

Sprawdź możliwości 

 


PROJECT


Project Management

SZKOLENIA

  

Sprawdź możliwości

 

 


 

 

OKR cele i kluczowe rezultaty

 

Objective & Key Results

KOMPLEKSOWE WSPARCIE WDROŻENIOWE

OKR

 

Szkolenia i wdrożenie OKR

 

 

 


 management by traction xellect

 

Direction & Action
Management by Traction

The Future Oriented Management

 Przygotuj organizację i zespoły do realizacji celów i strategii w środowisku VUCA  

 

 

Management by Traction

OKR SOFTWARE

 

Zarządzaj i realizuj strategię za pomocą OKR

  

Xellect Logo 14

Oficjalny partner firmy Profit.Co w Polsce

 

OKR Profit

Software do zarządzania za pomocą OKR

 

 ZOBACZ WIĘCEJ

 


WDROŻENIE

Model Systemu OKR
Cykl zarządzania
Zasady oceny postępów

 

Sprawdź możliwości


SZKOLENIA

  Projektowanie OKR
Powiązanie ze strategią
Monitoring i Feedback

 

Sprawdź możliwości


SOFTWARE

  Integracja z platformą Profit
Instrukcje systemowe
Szkolenia użytkowników

 

Sprawdź możliwości


Agile Business Design


 

xellect GO Model Canvas Logo

  

Projektowanie celów i strategii

Zwinne podejście do zespołowego projektowania celów.

 

ZAANGAŻOWANIE • WSPÓŁTWORZENIE • INNOWACYJNOŚĆ

GO Model Canvas

Zwinne projektowanie celów i strategii. Cele, kluczowe czynniki sukcesu, KPI, inicjatywy. 

 

Sprawdź możliwości

 

OKR Model Canvas

Projektowanie OKR. Cele i Kluczowe Rezultaty. Powiązanie celów ze strategią.

 

Sprawdź możliwości

Stragiler & Flying Squads

Przygotowanie zespołu do zwinego zarządzania. Creo Camp, Runway.

 

Sprawdź możliwości

 

Projektowanie modeli biznesowych

WARSZTATY Z DORADZTWEM

 

 Business Model

 

Charakterystyka

Model biznesowy firmy przedstawia to w jaki sposób firma tworzy wartości i dostarcza je na rynek. Zaprojektowanie modelu biznesowego to element tworzenia strategii dla istniejacej firmy lub nowego przedsiewzięcia biznesowego. 

 Rezultaty

 

 • Opracowany model biznesowy
 • Analiza potrzeb i oczekiwań klientów - przygotowanie propozycji wartości
 • Opis koncepcji strategicznej realizowanej w modelu biznesowym
 • Przygotowanie do testowania modelu biznesowego
 • Zbudowanie wspólnego zrozumienia działań biznesowych firmy

 

 Dla kogo

 • Osoby z kluczowych obszarów działania organizacji z wpływem na biznes.
 • Osoby odpowiedzialne za planowanie i realziację celów biznesowych.

 

Program

 

Projektowanie biznesu - Business Model Canvas

 • Wprowadzenie do projektowania modeli biznesowych
 • Zasady budowania modeli biznesowych
 • Model biznesiowy jako podstawa do zaplanowania strategii
 • Kanwa modelu biznesowego - Business Model Canvas by Strategyzer.com

Projektowanie biznesu - wpływ otoczenia

 • Analiza otoczenia biznesowego - co wpływa na nasz biznes
 • Identyfikacja szans i zagrożeń - nowe rynki i nowe produkty
 • Trendy społeczne i technologiczne
 • Przygotowanie do innowacyjnego rozwoju

Projektowanie biznesu - propozycja wartości i klienci

 • Definiowanie propozycji wartości dla wybranego segmentu klientów
 • Wartości materialne i niematerialne - innowacje
 • Projektowanie wartości w kontekście oczekiwanych problemów i rozwiązań
 • Formułowanie komunikatu o wartościach dla klientów
 • Strumienie przychodów i podejście do rozliczeń z klientami

Projektowanie biznesu - procesy i zasoby

 • Procesy: w jaki sposób tworzymy wartości
 • Zasoby: kluczowe zasoby materialne, niematerialne i wirtualne
 • Partnerzy: wsparcie zewnętrzne i outsourcing
 • Koszty obsługi modelu biznesowego

Przygotowanie do testowania modelu biznesowego

 • Zasady oceny i monitorowania celów w modelu biznesowym
 • Hipoteza strategiczna i nasze przekonania
 • Określenie kryteriów sukcesu
 • Testowanie modelu i modyfikacje

Realizacja

Jako pojedynczy warsztat lub jako inicjatywa obejmujaca: analizę potrzeb-warsztat-wsparcie wdrożeniowe

 • Program dedykowany dla pracowników jednej firmy
 • Dostosowany do specyfiki firmy
 • Poprzedzone analizą potrzeb szkoleniowych (opcja)
 • Wzbogacone o doradztwo (opcja)
 • Grupa: 4-12 osób (4 zespoły)
 • 2 lub 3 dni szkoleniowe / 8 lub 16 godz.
 • Mini wykłady i prezentacje
 • Ćwiczenia i zastosowanie praktyczne
 • Praca z narzędziami systemowymi
 • Cases - najlepsze praktyki
 • Certyfikaty dla uczestników

 

 


PROJEKTOWANIE MODELI BIZNESOWYCH

WARSZTATY 

 Poproś o ofertę 


 

 

Projektowanie modelu biznesowego firmy

Inicjatywa strategiczna

 

Business Model Design

 

 

Charakterystyka

 • Program doradczo-szkoleniowy obejmujący elementy rozwoju kompetencji oraz konsultingu strategicznego.
 • Ukierunkowany na wypracowanie trwałych rezultatów umożliwiających realizację określonych celów rozwojowych.
 • Może być realizowany indywidualnie lub jako element kompleksowego projektu.

 

Cel inicjatywy

 • Poprawa efektywności działania  w oparciu o nowy model biznesowy
 • Dopasowanie produktów i usług do oczekiwań rynku
 • Zidentyfikowanie luk i potencjału rozwojowego

 

Opcje realizacji

 

3

Analiza potrzeb z rekomendacjami. Analiza potrzeb rozwojowych zrealizowana w oparciu o wywiady. Przygotowana na podstawie oceny istniejącego modelu biznesowego. Zakończona raportem z rekomendacjami dotyczącymi przebiegu warsztatów oraz rozwoju strategicznego. Przygotowanie uczestników do udziału w warsztatach.

 

Warsztaty strategiczne. Zrealizowane w oparciu o metodologie Business Model Canvas (www.strategyzer.com). Obejmują przygotowanie propozycji modelu biznesowego z uwzględnieniem dziewięciu kluczowych obszarów działania firmy. Obejmują pracę koncepcyjną, kreatywne rozwiązywanie problemów i projektowanie biznesu. Efektem warsztatów są przygotowane propozycje nowych modeli biznesowych.

 

Wsparcie wdrożeniowe. Obejmuje sesje coachingowe i mentoringowe ułatwiające przygotowanie się zespołów i osób indywidualnych do zmian wynikających z zastosowania nowego modelu biznesowego. Przygotowanie do określenia celów i zaplanowania aktywności. Wsparcie w integrowaniu współpracy i utrzymaniu relacji.

 

Zakończenie inicjatywy lub decyzja o włączeniu jej w szerszy projekt. Projektowanie celów i strategii. Przygotowania Briefów strategicznych z zapisanymi celami, czynnikami sukcesu, wskaźnikami KPI oraz inicjatywami. Przygotowanie obszarów funkcjonalnych do zintegrowania celów ze strategią firmy.

 

 


PROJEKTOWANIE MODELI BIZNESOWYCH

INICJATYWA STRATEGICZNA 

 Poproś o ofertę 


 

Drukuj E-mail