Xellect Logo 14

 

BLOG

Tomasz Krzemiński

WIEDZA I KNOW-HOW

  • BLOG
  • Motywująca rola celów

Motywująca rola celów

Wyznaczanie celów wpływa na poziom motywacji, a podejmowanie decyzji z wykorzystaniem informacji zwrotnej dotyczącej poziomu ich realizacji wpływa pozytywnie na poziom osiąganej efektywności. Jak pokazuje praktyka, już samo wdrożenie w organizacji systemu opartego o wyznaczanie celów może podnieść efektywność organizacji o ponad 20%.Zrozumiałe cele są traktowane jako punkty odniesienia w planowaniu zarówno działania jak i niezbędnych do ich realizacji zasobów. Modelują zachowania ludzi wpływając na ukierunkowanie ich aktywności. Ludzie posługujący się celami stają się bardziej precyzyjni i wydajni w swoich działaniach.

Dobrze sformułowane i zakomunikowane cele powodują, że osoby zaangażowane w ich realizację zaczynają się z nimi utożsamiać realizując działania prowadzące do ich osiągniecia.

Jak pokazują badania związane z teorią wyznaczania celów dobrze określone cele wywołują pozytywne reakcje, a dążenie do nich jest wspierane nie tylko przez świadome decyzje, ale również przez podświadomość. Co więcej cele uważane jako trudne do osiągniecia i skonkretyzowane wpływają na naturalny wzrost wydajności, mocniej niż cele niesprecyzowane i łatwe.

 


Cele uważane jako trudne do osiągniecia i skonkretyzowane wpływają na naturalny wzrost wydajności, mocniej niż cele niesprecyzowane i łatwe.


 

Dobrze określone cele spełniają kilka funkcji :

  • Koncentrują uwagę na rzeczach istotnych, odciągając od niepożądanych lub bez znaczenia,
  • Zachęcają do zintensyfikowania wysiłków precyzując wymagania,
  • Wpływają na naszą wytrwałość związaną z chęcią do osiągniecia celu,
  • Wpływają na rozwój indywidualny i pozytywną zmianę zachowań,
  • Zachęcają do tworzenia strategii i koncepcji urealniających osiągniecie celów,

Cele są ważnym narzędziem menedżerów. Ludzie pracują lepiej kiedy zaangażowani w planowanie i realizację celów, wiedzą jakie korzyści przyniesie realizacja celów. Pomaga w tym również przekonanie, że są w stanie zrealizować określony cel. Istotnym czynnikiem motywującym jest także przekonanie o zaangażowaniu i zobowiązaniach na rzecz innych. Odpowiednio zakomunikowane cele nabierają o wiele wyższej jakości, co zwiększa prawdopodobieństwo podjęcia działań w kierunku ich realizacji.

Należy przy tym pamiętać, że dyrektywne przekazanie celów z góry w dół może stłumić motywacje pracowników do ich realizacji. Dlatego prawdopodobieństwo osiągnięcia celów zależy od zaangażowania zespołu w proces planowania.

 


 


 

eBook | projektowanie strategii

eBook Extremalne projektowanie strategii

eBook | projektowanie celów

xellect projektowanie celów

W przygotowaniu | ONEPRESS

Design Thinking OKR Tomasz Krzemiński 1