Xellect Logo 14

 

BLOG

Tomasz Krzemiński

WIEDZA I KNOW-HOW

  • BLOG
  • Przywództwo w środowisku VUCA

Przywództwo w środowisku VUCA

W obecnej erze zmienności, nieprzewidywalności, złożoności i dwuznaczności (VUCA: Volatility-Unpredictability-Complexity-Ambiguity ) menedżerowie muszą dostosować sposób zarządzania i przywództwa. 


  • Volatility – zmienność, ulotność
  • Uncertainty – niepewność
  • Complexity – złożoność
  • Ambiguity – dwuznaczność, niejasność

Ponieważ zmiana stała się regułą, muszą dostosować sposób myślenia o strategii i jej wdrażaniu. Konwencjonalne podejście oparte o wizje-cele- plany już nie działa. Liderzy i zespoły muszą skoncentrować się na realizacji inicjatyw i postawić je w centrum strategicznego myślenia.

Menedżerowie są zmuszeni do porzucenia przyzwyczajeń i ograniczeń klasycznego planowania i realizacji strategii. Skuteczni liderzy działają adaptacyjnie i planują ekstremalnie. Nie tworzą planów dłuższych niż 3-6 miesięcy. 

W pracy zespołowej wydobywają potencjał innych i pomagają przełamywać strach. Przygotowują zespoły do działania adaptacyjnego. Wiedzą jak zmniejszać obawy pracowników w obliczu zmian i zaprezentować w jaki sposób wyzwania mogą stać się szansami. Przygotowują swoje zespoły do realizacji projektów. Wykorzystują narzędzia pozwalające na zdobycie odwagi i pewności siebie w podejmowanych działaniach. Wiedzą jak uczyć się w działaniu i redukować kryzysy wynikające z popełnianych błędów.

Liderzy i ich zespoły muszą ewoluować – rozwijać nowe kompetencje i nauczyć się sztuki opanowania stresu pochodzącego z niepewności. Kluczowe kompetencje są związane min.  z procesem decyzyjnym w złożonych warunkach, myśleniem kontekstowym, koordynacją perspektyw i zdolnościami do współpracy.

Dzięki nowemu podejściu, narzędziom i kompetencjom liderzy i ich zespoły będą mogli efektywniej działać w środowisku VUCA.

 


 


 

Tags: #vuca

eBook | projektowanie strategii

eBook Extremalne projektowanie strategii

eBook | projektowanie celów

xellect projektowanie celów

W przygotowaniu | ONEPRESS

Design Thinking OKR Tomasz Krzemiński 1