Xellect Logo 14

 

BLOG

Tomasz Krzemiński

WIEDZA I KNOW-HOW

Specyfika OKR

Inne spojrzenie na cel

Cel w OKR jest celem „stopniowalnym” co oznacza, że można go zrealizować w różnym stopniu – lepiej lub gorzej. Oznacza to, że realizacja celu w 100%  jest mniej istotna od podjęcia inicjatywy rozwoju. W koncepcji OKR mierzy się i ocenia progres – postęp. W  sposobie pomiaru postępów pozostawia się pewien margines na realizację celu w mniejszym lub większym stopniu. To jedno z kluczowych założeń leżących u podstaw koncepcji posługiwania się OKRami. Realizacja celu w OKR  w „pewnym stopniu”  nie oznacza porażki !!!

Jaki jest tego sens?

Między innymi taki, żeby zachęcić ludzi do rozwoju i uniknąć sytuacji, w której są paraliżowani przez obawy, że nie zrealizują celu w 100%.  Zastosowanie koncepcji OKR pomaga zbudować środowisko pracy w którym ludzie odważniej podchodzą zarówno do rozwiązywania problemów jak i realizacji ambitnych celów. Nie boją się eksperymentować i poszukiwać. OKR to nie tylko sposób zapisania celów, ale także metoda oparta na określonych wartościach. Różni się od wielu systemów oceny i premiowania pracowników opartych o cele i stosowanych powszechnie w firmach. OKRów nie wykorzystuje się do klasycznie rozumianej oceny lub premiowania pracowników za wyniki.

 

Wsparcie dla Liderów

OKRy są narzędziem skierowanym bardziej w stronę przywództwa i efektywności niż twardego zarządzania. Stosowane przez liderów przyczyniają się do rozwoju pracowników, wzrostu ich energii i kreatywności. Wzmacniają zdolność firmy do innowacji ponieważ opierają się min. na poszukiwaniu i wdrażaniu rozwiązań. Ścieżka projektowania OKR pozwala na wnikliwą ocenę sytuacji, inspirowanie i  budowanie zaangażowania. To nie jest praca tylko i wyłącznie z „liczbami”  lecz z transparentną „koncepcją rozwoju”. Zastosowanie metodologii OKR ułatwia wyrwanie ludzi z sideł rutyny i chęci do pozostania w „biznesie jak dotychczas”.  Koncentruje na ambitnych celach i pozwala na czerpanie satysfakcji z osiąganych rezultatów.

Czy wszędzie?

OKRy nie są narzędziem do zarządzania operacyjnego i sterowania organizacją na poziomie standardowych działań. Do tego są przeznaczone KPI (Key Performance Indicators). OKRy to narzędzie rozwoju strategicznego.  Ułatwiają inicjowanie procesów zmian i rozwoju na bazie prostych narzędzi, zasad i określonym modelu zachowań. Budują kulturę uczenia się i przedsiębiorczości. 

Zwinność firm oraz zdolność do innowacji, adaptacji i szybkiego reagowania nie są już wyborem, ale warunkiem udanej transformacji. Szczególnie dla tych gdzie wiele procesów i "ręcznie" wykonywanych dotąd czynności podlega automatyzacji i digitalizacji.

Punkt ciężkości w firmach przenosi się z pomiaru i monitorowania wydajności (KPI) - za którą w coraz większym stopniu odpowiadają systemy informatyczne -  na efektywność. Efektywność jest związana ze zdolnością do realizacji celów. Te z kolei potrzebują pomysłów i rozwiązań, a co za tym idzie przedsiębiorczości  i innowacyjności. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że te obszary działania firmy jeszcze przez jakiś czas pozostaną pod władaniem ludzi, a nie systemów informatycznych (ludzie mają pomysły i marzenia - komputery jeszcze nie).

OKRy ułatwiają transformację pomysłów w cele i mierzalne rezultaty. Wiele firm ma zdolność do generowania pomysłów, jednak niewiele do przekształcania ich w konkretne rozwiązania. Tutaj właśnie OKRy idą z pomocą.

Czy dla wszystkich ?

Czy OKRy mogą być wprowadzone we wszystkich obszarach firmy? Oczywiście, że tak, ale trzeba mieć na uwadze, że realnie zostaną najlepiej wykorzystane tam, gdzie pojawią się inicjatywy rozwoju. Tam gdzie menedżerowie i ich zespoły wykażą motywację do stawiania celów i poszukiwania rozwiązań.

Jednak bez zainspirowania organizacji oraz dodatkowego bodźca w postaci takich narzędzi jak OKRy ryzyko stagnacji znacznie wzrasta. Firma „zamarza” i starzeje się. Traci zdolność do odświeżania swojego modelu biznesowego.

Planowanie i realizacją celów za pomocą OKR, tworzy warunki sprzyjające innowacyjności. Pokazuje nowe sposoby przekształcania idei w proste plany i działania. Cechą OKRów jest koncentracja i prostota. Są metodą, która nie formalizuje i nie obciąża nadmiernie organizacji. Buduje odwagę w stawianiu celów. Wnosi nową energię do firmy i jest bodźcem do rozwoju. Otwiera możliwości tam, gdzie już nie sprawdzają się dotychczas stosowane rozwiązania. OKRy są sposobem na rozwój dopasowanym do dzisiejszej rzeczywistości (VUCA).

 


Blog Media | OKRs vs. KPIs


eBook | projektowanie strategii

eBook Extremalne projektowanie strategii

eBook | projektowanie celów

xellect projektowanie celów

W przygotowaniu | ONEPRESS

Design Thinking OKR Tomasz Krzemiński 1