Xellect Logo 14

 

SYSTEM ZARZĄDZANIA

PRZYGOTOWANIE I WDROŻENIE

 

Zarządzaj skutecznie w oparciu o jasno określone cele 
Mierz poziom realizacji kluczowych rezultatów 
Skoncentruj działania i zasoby na priorytetach

 

 

System zarządzania etapy

1

CELE

 


Cele indywidualne i zespołowe
Określone mierniki postępów
Inicjatywy rozwojowe

  

100%

menedżerów planuje
własne cele

2

REALIZACJA

 


Określone zasady realizacji celów
Uzgodniony cykl monitorowania celów
Wypracowane zasady oceny postępów

 

100%

menedżerów monitoruje
realizację celów

3

REZULTATY

 


Wdrożony system zarządzania
Realizacja celów i strategii
Pomiar i ocena rezultatów

 

100%

menedżerów ocenia
cele i rezultaty


Dopasuj model systemu do etapu rozwoju firmy

Uwzględnij dynamikę otoczenia w którym działa firma


 

KPI

 


Key Performance Indicators

UKIERUNKOWANIE NA WYDAJNOŚĆ


 • Standardy wydajności
 • Obowiązki i zadania
 • Pomiar KPI i targety
 • Raporty menedżerskie

PODEJŚCIE KLASYCZNE 


 • Koncentracja na wydajności
 • Utrzymanie standardów pracy
 • Identyfikowanie luk i problemów
 • Podstawa do oceny pracowników
 • Przeznaczenie: uniwersalne

Element systemów MBO i OKR


   

Zapytaj o ofertę

MBO

 


Management by Objectives

UKIERUNKOWANIE NA EFEKTYWNOŚĆ


 • Kaskadowanie celów
 • Inicjatywy strategiczne
 • Pomiar KPI i targety
 • Raporty i arkusze celów

PODEJŚCIE KLASYCZNE


 • Koncentracja na celach
 • Budowanie zaangażowania w rozwój
 • Cykliczna ocena pracowników
 • Długoterminowe planowanie
 • Przeznaczenie: otoczenie stabilne

Zawiera elementy KPI


 

Zapytaj o ofertę

OKR

 > NASZA REKOMENDACJA <


Objectives & Key Results

UKIERUNKOWANIE NA INNOWACYJNOŚĆ 


 • Alignment celów
 • Inicjatywy strategiczne
 • Kluczowe Rezultaty (KPI, Milestone)
 • Wizualizacja celów (Canvas)

PODEJŚCIE ZWINNE  (Agile)


 • Koncentracja na rezultatach
 • Ukierunkowanie na strumienie wartości
 • Transparentność i współtworzenie
 • Planowanie adaptacyjne (krótkie cykle)
 • Przeznaczenie: otoczenie zmienne VUCA 

Zawiera elementy MBO + KPI


 

Zapytaj o ofertę

xellect management system

System zarządzania OKR

Przyjazne i sprawdzone podejście wdrożeniowe


Przygotowanie i wdrożenie systemu zarządzania realizacją celów i strategii za pomocą technologii OKR. Realizacja programu sprzyja poprawie efektywności  i ułatwia uzyskanie porozumienia co do tego, co należy robić, aby uzyskać pożądane rezultaty. Jasne cele i skuteczna realizacja oparta o  kwartalny cykl planowania i rozwoju systemu (Objective & Key Results). 

 

 

Zapytaj o ofertę

 

 

Zapytaj o wdrożenie OKR