Xellect Home

 OKR
Objective & Key Results 

 

OKR Master Certyfikat

WARSZTATY Z CERTYFIKACJĄ

M A S T E R C L A S S    W O R K S H O P

 

 

OKR Master wspiera menedżerów we wdrożeniu i stosowaniu OKR


 

 • OKR Master wspiera menedżerów we wdrożeniu OKR
 • Moderuje wydarzenia w kwartalnym cyklu OKR
 • ułatwia planowanie, monitorowanie i przeglądy realizacji OKR
 • Posiada wysoki poziomem specjalizacji i wiedzy eksperckiej
 • Współtworzy i wdraża standardy OKR
 • Prowadzi szkolenia dla menedżerów i zespołów
 • Udziela indywidualnego wsparcia w kwartalnym cyklu OKR
 • Koordynuje działania związane z planowaniem OKR
 • Wspiera procesy ukierunkowania i komunikowania celów

 


Poznaj rolę i zbuduj kompetencje OKR Mastera


 

 • Poznasz tajniki technologii OKR i jej standardy
 • Dowiesz się jak zainicjować proces wdrożenia OKR
 • Przejdziesz przez proces planowania OKR
 • Dowiesz się jak zarządzać realizacją OKR
 • Przygotujesz się do projektowania cyklu OKR
 • Poznasz zasady organizowania wydarzeń w cyklu OKR
 • Zastosujesz OKR Pulpit™ do utrwalenia działań w cyklu OKR
 • Dowiesz się jak przygotować się do wsparcia menedżerów
 • Poznasz OKR Mastering Wave™ do planowania wsparcia

 


 

 

 

PROGRAM ROADMAP

 

Program OKR Master

Wartości warsztatów

Dlaczego warto uczestniczyć w warsztatach OKR Master

 

 • Profil OKR Mastera jest zbudowany na kompetencjach przyszłości. Firmy korzystające z technologii OKR lub aspirujące do wdrożenia tej metody poszukują i rozwijaja wysoko wyspecjalizowanych ekspertów, którym powierzają organizowanie i koordynowanie działań w cyklu OKR.
 • Technologia OKR stanowi źródło budowania przewagi strategicznej i stanowi  decydujący element w zdolności firmy do realizacji celów i strategii w środowisku VUCA. OKR Master jest zaangażowany w procesy planowania i myślenia strategicznego celem przełożenia ich na strukturę OKR w kluczowych obszarach organizacji. Podczas szkolenia przygotujesz się do wsparcia nie tylko menedżerów, ale także zespołów strategicznych.
 • OKR Master jest nie tylko ekspertem, ale także autorytetem i promotorem wartości stojących za wdrożeniem technologii OKR. Pomaga zrozumieć i rozpowszechniać zasady transparentności, koncentracji na priorytetach, współtworzeniu i współpracy. Pomaga także w uzyskaniu odpowiedniej autonomii zespołów posługujących się OKR. Podczas szkolenia zbudujesz pewność siebie popartą wiedzą i jednoznacznymi standardami posługiwania się OKR.
 • Rozwój kompetencji OKR Mastera daje możliwości ukierunkowanego rozwoju, poszerzających portfolio w zakresie planowania i realizacji celów oraz dedykowanych pakietów narzędziowych (OKR Pulpit™, Platforma Profit.CO). Otwiera drogę nie tylko do klasycznego stosowania technologii OKR, ale także powiązania jej z metodami zwinnej pracy (Agile Framework). Zdobywasz uporządkowaną i poparte doświadczeniami wiedzę sprawdzoną podczas wdrożeń OKR w wielu organizacjach.

 


Ralizacja programu OKR Master


OKR Master Logo

 

 

 

 

 

Program warsztatów certyfikujacych OKR Master obejmuje:

 • Sesje warsztatowe (3 sesje)
 • Indywidualne sesje wspierające 1:1 
 • Licencje dotyczące wykorzystania narzędzi OKR Pulpit™
 • Materiały wspierające pracę OKR Mastera
 • Pakiet konsultacji i wsparcia wdrożeniowego (2 sesje)
 • Dostęp do Webinarów w społeczności OKR Master Cluster

 Program OKR Master

Warunkiem certyfikacji jest udział we wszystkich sesjach szkoleniowych oraz realziacja zadania certyfikującego

Program jest realizowany w czasie 4-5 tygodni


OKR Masterzy z Certyfikatem moga podjąć współpracę z XELLECT w ramach szkoleń i projektów wdrożeniowych OKR 


 

Narzędzia wpierające

OKR Pulpit™

OKR PULPIT XELLECT


Podczas szkolenia każdy z uczestników korzysta z OKR Pulpit™. To narzędzie zawiera Canvas (szablony) niezbędne z planowania i realizacji OKR w cyklu kwartalnym. Ćwiczenia realizowane podczas szkolenia pomogą uzyskać wprawę w korzystaniu z OKR Pulpit™ i przygotować realne przykłady dotyczące tematyki szkolenia. 


 

3 Fale cyklu OKR

Program warsztatów

OKR Master


BLOK 1 | Dzień 1 | 09:00-15:00


 1. Ścieżka rozwoju OKR Mastera


 • Wprowadzenie do metodologii OKR
 • Profil kompetencyjny OKR Mastera
 • Portfolio narzędziowe 
 • Wyzwania w procesie wsparcia
 • Profil osobowościowy OKR Mastera
 • Ścieżka rozwoju OKR Mastera - Timeline
 • Przygotowanie do pełnienia roli w organizacji
 • OKR Mastering Wave™ - wprowadzenie

FOLLOW-UP ----------------------------------------------------

 • Sesja pytań i rekomendacje
 • Quiz | Profil OKR Mastera
 • Exercise | Zaprojektowanie ścieżki rozwoju
 • Indywidualny feedback po Follow-Up
 • Określenie indywidualnego zakresu wsparcia 1:1
 • Indywidualne sesje wspierające

2. Model Cyklu OKR


 • Wprowadzenie do cyklu OKR
 • Model rocznego cyklu OKR: co, po co, jak i kiedy
 • Model kwartalnego cyklu OKR: co, po co, jak i kiedy
 • Dodatkowe punkty interakcji i Timeline Cyklu
 • Rola OKR Mastera w projektowaniu.
 • Projektowanie punktów interakcji w cyklu OKR:

- Planowanie OKR (Planning)
- Powiązanie OKR (Alignment)
- Ocena progresu (Evaluation)
- Monitoring (Check-In)
- Przeglądy biznesu (Business Review)

FOLLOW-UP ----------------------------------------------------

 • Sesja pytań i rekomendacje
 • Quiz | Roczny i kwartalny cykl OKR
 • Exercise | Zaprojektowanie cyklu OKR
 • Indywidualny feedback po Follow-Up
 • Określenie indywidualnego zakresu wsparcia 1:1
 • Indywidualne sesje wspierające

BLOK 2 | Dzień 2 | 09:00-15:00


 1. Planowanie i realizacja OKR


 • Charakterystyka technologii OKR
 • Specyfika celu w OKR (Objective)
 • 4 typy kluczowych rezultatów (Key Results)
 • Ścieżka planowania OKR (Przykłady)
 • Narzędzia do planowania OKR (Canvas x 8)
 • Przygotowanie alignmentu OKR
 • Przygotowanie monitoringu i przeglądów OKR
 • Przygotowanie i przeprowadzenie ewaluacji OKR
 • OKR Pulpit™ - narzędzia do planowania OKR

FOLLOW-UP ----------------------------------------------------

 • Sesja pytań i rekomendacje
 • Quiz | Technologia OKR
 • Exercise | Zaplanowanie OKR w OKR Pulpit™
 • Indywidualny feedback po Follow-Up
 • Określenie indywidualnego zakresu wsparcia 1:1
 • Indywidualne sesje wspierające 

BLOK 3 | Dzień 3 | 09:00-15:00


 1. OKR Mastering Wave™


 • Przygotowanie OKR Mastera do wsparcia
 • Charakterystyka punktów wsparcia w OKR Mastering Wave™
 • Integracja OKR Mastering Wave™ z cyklem OKR
 • Określanie obszarów wsparcia: Mapa wsparcia
 • Uzgadnianie zakresu wsparcia: priorytety
 • Planowanie wsparcia: scenariusze i komunikacja
 • Projektowanie OKR Mastering Wave™
 • Koordynacja wsparcia z innymi OKR Masterami
 • Przygotowanie do szkoleń i wsparcia indywidualnego
 • OKR dla OKR Mastera

FOLLOW-UP ----------------------------------------------------

 • Sesja pytań i rekomendacje
 • Quiz | OKR Mastering Wave
 • Exercise | Zaprojektowanie OKR Mastering Wave
 • Indywidualny feedback po Follow-Up
 • Określenie indywidualnego zakresu wsparcia 1:1
 • Indywidualne sesje wspierające 

 

BLOK CERTYFIKUJĄCY


Przygotowanie do certyfikacji OKR Master


 • Indywidualne prezentacje zadań do certyfikacji
 • Indywidualny feedback po prezentacji
 • Certyfikacja OKR Master

Realizacja szkolenia

Szkolenie otwarte | Edycja 1.2022 |


Terminy: 12-01-2219-01-2226-01-22 | 2-02-22

 • Liczba dni: 4
 • Liczba godzin: 3 x 6 godz.
 • Czas: 9:00-15:00 
 • Limit miejsc: min.4 - max.8
 • Forma: ON-LINE
 • Technologia: Clickmeeting, OKR Pulpit
 • Prowadzący: Tomasz Krzemiński
 • Podejście: interaktywne z ćwiczeniami

Cena: 3.450,00 PLN netto/osobę
+ 23% VAT = 4243,50 PLN Brutto


Oferta Early Birds

 • Wpłata do 30.11.2021 (- 30%) 2.415,00 zł netto
 • Wpłata do 20.12.2021 (-15%)  2.932,50 zł netto

*Cena szkoleń wewnętrznych jest uzgadniania indywidualnie

Zgłoś udział w szkoleniu

Otwarte szkolenia on-line realizujemy na platformie

clickmeeting

Zgłoś udział w szkoleniu przez Clickmeeting 

Automatyczne uzyskanie dostępu do szkolenia i płatność PayPal.
Jeśli wolisz dokonać płatności przelewem zgłoś udział przez formularz


Zgłoś udział w szkoleniu przez Formularz       


 

Zapytaj o szkolenie dla firmy lub zespołu      

Szkolenia on-line dla firm i zespołów realizujemy na platformach preferowanych przez zamawiającego

Platformy on line

FOLLOW-UP

CASE

Zastosuj technologię OKR


W książce znajdziesz Case dotyczący tematyki szkolenia 

OKR VUCA DESIGN THINKING 

KUP KSIĄŻKĘ w ONEPRESS