Xellect Home

 

OKR
Objectives & Key Results

 

Wdrożenie OKR dla Agile Framework

R O Z W I Ą Z A N I A   D L A  Z W I N N Y C H    O R G A N I Z A C J I

#okr #cybercorp #digital #agileframework #valuestreams 

OKR for TRIBES

OKR for Agile Framework

Agile Organization

 • Wspieramy zwinne organizacje we wdrożeniu technologii OKR
 • Integrujemy OKR z koncepcją Strumieni Wartości (Value Streams)
 • Rozwijamy system OKR w oparciu o koncepcji zwinego działania

Agile Teams

Wdrażamy strukturę i narzędzia do planowania i realziacji OKR dla:

 • Value Stream Leaderów
 • Tribe Leaderów
 • Product Ownerów
 • Scrum Masterów
 • Scrum Teams

Scaling OKR

Dostarczamy sprawdzonych technologii wspierających wdrożenie i skalowanie OKR (okr@scale) w zwinnym środowisku pracy

 • Strategic Workflow
 • Stragiler
 • Flying Squads
 • Profit.Co Platform

Agile Framework

Integrujemy system OKR ze zwinnym modelem działania organizacji:

 • SAFe
 • Spotify
 • Less
 • ...

Strategic Workflow

OKR Strategic Workflow

OKR scaling in agile organization

OKR scaling project map in an agile organization

Technologia OKR

Firmy które skorzytały ze wspacia XELLECT przy wdrażaniu techologii OKR
(2020-2021)

 

mBank

BNP Paribas 

Burdainternational

Nationale Nederlanden 

Van King