Xellect Home

 

TECHNOLOGIE

Metody i narzędzia wspierające zarządzanie w erze cyfrowej

CELE I STRATEGIA

management by traction xellect Management by Traction

 

  

Management by Traction MbT

Zarządzanie w VUCA

Management by Traction (MbT), to koncepcja zarządzania wychodząca naprzeciw wyzwaniom ery cyfrowej. Obejmuje metody i narzędzia ułatwiające realizację celów i strategii  w środowisku VUCA. Pozwala ukierunkować działanie i myślenie organizacji w kierunku przyszłości. Otwiera nowy rozdział w obszarze zarządzania i myślenia strategicznego. Staje się priorytetem w transformacji wielu firm odchodzących od klasycznego zarządzania przez cele.

Direction & Action

Określenie kierunku i koncentracja na działaniach przynoszacych konkretne rezultaty, to podejście stosowane w projektach wdrożeniowych realizowanych przez XELLECT. MbT tworzy kontekst do zastowania takich metod i narzędzi jak: OKR, GO Model Canvas oraz Strategic Workflow. Koncepcję Management by Traction szerzej opisaliśmy we wspólnym artykule (M.Raich, T.Krzemiński, C.Cisullo, S.Dolan, B.Richley) na łamach European Business Review >>> 

Management by Traction

TEBR MBT XELLECT

 GO Model Canvas Logo New

GO Model Canvas

ZWINNE PROJEKTOWANIE CELÓW I STRATEGII

GO Model Canvas

Projektowanie celów i strategii za pomocą GO Model Canvas koncentruje na tworzeniu koncepcji w jaki sposób je osiągnać (wizualizacja). Zespół zaangażowany w proces projektowania wie skąd pochodza stawiane cele, rozumie ich sens, wie dlaczego sa priorytetowe, w jaki sposób je mierzyć i powiązać z innymi celami w organizacji.Organizacje stosujace GO Model Canvas są w stanie uzyskać wysoki poziom skuteczności i samodzielności w zespołowym planowaniu celów i strategii. GO Model Canvas >>>

Agile Management

GO Model Canvas ułatwia zastosowanie zwinnego (Agile) podejścia do planowania oraz zarządzania realizacją celów i strategii. Jednym z głównych założeń w projektowaniu celów za pomocą GO Model Canvas jest skierowanie energii i zasobów na priorytety. Jest doskonałym wsparciem dla zastosowania takich metod, jak:

Ułatwia planowanie strategii organizacyjnych i funcjonalnych. 

Projektowanie celów

GO Model Canvas, to szablony (Canvas) i metoda ułatwiająca projektowanie celów i strategii. Stanowi doskonałe wsparcie dla menedżerów ukierunkowanych na realizację wspólnych celów. Projektowanie celów za pomocą GO Model Canvas umożliwia postawienie właściwych (sensownych) celów, dopasowanie do nich mierników oraz inicjatyw wspierajacych ich realizację. Przyspiesza proces planowania celów. Stawia na wizualizację i prostotę.Umożliwia współtworzenie i zaangażowanie zespołów w określanie wspólnych celów i sposobów ich realizacji.

 

STRATEGIC WORKFLOW
M A N A G E M E N T  b y  T R A C T I O N

Strategiler & Flying Squad
Copyright © 2020 XELLECT Tomasz Krzemiński

  

Stragiler and Flying Squad

 

Technologia ułatwiająca planowanie 
i wdrażanie zwinnych systemów zarządzania

 

OKR

Ułatwia wdrożenie i stosowanie metodologii OKR do planowania i realizacji celów

VALUE STREAMS

Koncentruje działania i zasoby na operacyjnych i rozwojowych strumieniach wartości

AGILE FRAMEWORK

Ułatwia zaprojektowanie i zastosowanie zwinnego modelu zarządzania