Xellect Home

 OKR
Objective & Key Results 

 

Planowanie i alignment OKR

WARSZTATY

M A S T E R C L A S S    W O R K S H O P

 

 

Przygotowanie do planowania celów za pomocą OKR


 

 • Przejdziesz ścieżkę projektowania OKR krok po kroku
 • Poznasz podstawy i dobre praktyki tworzenia OKR
 • Dowiesz sie skąd brać cele  (Objectives) i jak je formułować
 • Poznasz 4 typy kluczowych rezultatów (Key Results)
 • Poznasz roczy i kwartalny cykl planowania OKR
 • Zastosujesz narzędzia do planowania OKR | OKR Pulpit™

 


Wszystko czego potrzebujesz do planowania OKR


 

 • Dowiesz się jak przygotowac etap planowaniaw cyklu OKR
 • Otrzymasz jesne instrukcje jak zaprojektować dobry OKR
 • Poznasz dobre praktyki w określaniu OKR 
 • Dwiesz się czym jest Alignment i jak integrować cele
 • Nauczysz się przypisywac odpowiedzialność za realizację OKR
 • Poznasz zasady planowania OKR Top-Down i Bottom Up

 


 

 Kwartalny cykl OKR planowanie

Wartości szkolenia

Charakterystyka fazy planowania OKR

Przykłady zagadnień omawianych na szkoleniu

 

 • Zbyt duża liczba planowanych OKR jest wrogiem koncentracji – jednej z wartości systemu OKR. Właścicielom OKR zaczyna brakować czasu i zasobów na realizację zbyt dużej liczby OKR. Zespół zaczyna tracić orientację i pamiętać co jest priorytetem. To sytuacja której nalezy unikać na etapie planowaia OKR
 • Dążenie do standardu maksymalnie 3-4 celów (Objectives) oraz 3-5 KR (Key Results) dla celu. Określanie priorytetów dla OKR i zamrażanie tych które na jakiś czas straciły priorytet. Jasne spriorytetyzowanie zarówno OKR jaki i KR w OKRach uwzględniające zasoby niezbędne do ich realizacji.
 • Unikanie pokusy zaplanowania w OKRach wszystkiego, co nam się wydaje ważne, lecz przekracza perspektywę najbliższego kwartału. Planowanie OKR z „zapasem” na kolejne kwartały nie uwzględnia tego co wydarzy się poprzedzających, więc jest raczej nadzieją i marzeniem, a nie tym co faktycznie warto zaplanować i zająć się jako istotnym.
 • Jasne określenie zależności pomiędzy OKRami w procesie planowania, a głownie pomiędzy ich KR-ami. Zbudowanie świadomości związków przyczynowo-skutkowych. Wprowadzenie transparentności do planowania OKR które są od siebie zależne.

 

Narzędzia wpierające

OKR Pulpit™

OKR PULPIT XELLECT


Podczas szkolenia każdy z uczestników korzysta z OKR Pulpit™. To narzędzie zawiera Canvas (szablony) niezbędne z planowania i realizacji OKR w cyklu kwartalnym. Ćwiczenia realizowane podczas szkolenia pomogą uzyskać wprawę w korzystaniu z OKR Pulpit™ i przygotować realne przykłady dotyczące tematyki szkolenia. 


 OKR Pulpit users

Kwartalny cykl OKR

Każdy z tematów szkoleniowych obejmujące kluczowe punkty interakcji w cyklu OKR jest prezentowany za pomocą standardowego modelu cyklu OKR. Cykl OKR zawiera sekwencje punktów interacji umieszczone na linii czasu. Obejmuje także roczny cykl planowania i realizacji OKR.

 

3 Fale cyklu OKR

Program

Planowanie i alignment OKR


w p r o w a d z e n i e | 9:00-10:30

1. Wprowadzenie do metodologii OKR

 • Planowanie i realizacja celów za pomocą OKR
 • Podobieństwa i różnice KPI vs MBO vs OKR
 • Zwinny model zarządzania za pomocą OKR
 • Dlaczego warto korzystać z OKR | 5 x Why
 • Jak przygotować grunt pod wdrożenie OKR

2. Model OKR

 • Specyfika celu w OKR (Objective)
 • 4 typy kluczowych rezultatów (Key Results)
 • Ścieżka planowania OKR (Przykłady)
 • Narzędzia do planowania OKR (Canvas x 8)
 • Standardy posługiwania się OKR
 • OKR Pulpit™ - narzędzia do planowania OKR

3. Alignment OKR

 • Alignment vs kaskadowanie celów
 • Opcje alignmentu celów
 • Alignment Top-Down i Bottom-Up
 • Alignment pionowy i poziomy

d e s i g n   w o r k s h o p | 10:30-14:00

4. Planowanie OKR

Krok 1 | Określanie celów

 • Czym zarządzam (strefa wpływu)
 • Wybór priorytetów
 • Analiza i określenie potencjału do stawiania celów
 • Intencje rozwoju i formułowanie celów

Krok 2 | Określanie Kluczowych Rezultatów

 • Określanie KPI
 • Określenie Milestone

Krok 3 | Komponowanie OKR

 • Wybór celów
 • Sformułowanie kluczowych rezultatów
 • Przygotowanie OKR Draft/Final

p o d s u m o w a n i e | 14:00-15:00

4. Feedback i rekomendacje

 • Przegląd zaprojektowanych OKR
 • Jakich błędów unikać w posługiwaniu się OKR
 • Kiedy OKRy zadziałają, a kiedy nie
 • Sesja pytań Q&A

Realizacja szkolenia

Termin: 08-12-2021

 • Liczba godzin: 6 godz.
 • Czas: 9:00-15:00 
 • Limit miejsc: 6
 • Forma: ON-LINE
 • Technologia:  Clicmeeting, OKR Pulpit
 • Prowadzący: Tomasz Krzemiński
 • Podejście: interaktywne z ćwiczeniami

Cena: 1200,00 PLN brutto/osobę (w tym 23% VAT)

 

Zgłoś udział w szkoleniu

Otwarte szkolenia on-line realizujemy na platformie

clickmeeting

Zgłoś udział w szkoleniu przez Clickmeeting 

Automatyczne uzyskanie dostępu do szkolenia przez platformę Clickmeeting oraz płatność PayPal.
Jeśli wolisz płatność przelewem zgłoś udział przez formularz

Zgłoś udział w szkoleniu przez Formularz      

 


 

Zapytaj o szkolenie dla firmy lub zespołu      

Szkolenia wewnętrzne on-line realizujemy
na platformach preferowanych przez zamawiającego

Platformy on line

 

FOLLOW-UP

CASE

Zastosuj technologię OKR


W książce znajdziesz Case dotyczący tematyki szkolenia 

OKR VUCA DESIGN THINKING 

KUP KSIĄŻKĘ w ONEPRESS