Xellect Home

 

OKR
Objective & Key Results

 

Wdrożenie systemu zarządzania

PRZYGOTOWANIE I WDROŻENIE

 

Zarządzaj skutecznie w oparciu o jasno określone cele 
Mierz poziom realizacji kluczowych rezultatów 
Skoncentruj działania i zasoby na priorytetach

 

 

System zarządzania etapy

1

OKR

 


Określone Objectives
Określone Key Results
Inicjatywy rozwojowe

  

100%

menedżerów planuje
własne OKR

2

REALIZACJA

 


Określone zasady realizacji OKR
Uzgodniony cykl monitorowania OKR
Wypracowane zasady oceny postępów

 

100%

menedżerów monitoruje
realizację OKR

3

REZULTATY

 


Wdrożony system zarządzania
Realizacja OKR i strategii
Pomiar i ocena rezultatów

 

100%

menedżerów ocenia
OKR i rezultaty

Co zapewniamy podczas wdrożenia OKR

Kompleksowe wsparcie wdrożeniowe
Model systemu i standardy planowania OKR
Warsztaty wdrożeniowe OKR 

 


Technologia OKR


 

 • Model systemu zarządzania
 • Opracowanie Strategic Workflow
 • Standardy oceny i pomiaru
 • Zasady posługiwania się OKR
 • Instrukcje systemowe OKR
 • Integracja z Agile Framework  

Szkolenia OKR


 

 • Warsztaty wdrożeniowe OKR
 • Indywidualny Coaching
 • Rozwój "OKR Masters"
 • Stacjonarne i On-Line 
 • Prezentacje
 • Szablony (Canvas) 

Instalacja OKR 


 

 • Przygotowanie transformacji
 • Asysta wdrożeniowa
 • Narzędzia do planowania
 • Pulpit OKR .xls
 • Dedykowany Software OKR

OKR Profit    

WARSZTATY WDROŻENIOWE OKR

1

OKR Design

M A S T E R C L A S S S 
W O R K S H O P


 • Standardy posługiwania się OKR
 • Strategic Workflow – etapy i narzędzia
 • Perspektywa określania OKR
 • Charakterystyka celu w OKR
 • Typy kluczowych rezultatów (4 typy)
 • Ścieżka projektowania OKR (9 kroków)
 • Narzędzia do projektowania OKR

Blok 1: Standardy OKR
Blok 2: Poszukiwanie celów
Blok 3: Poszukiwanie mierników
Blok 4: Komponowanie OKR 

 

STRATEGIC WORKFLOW

Creo Camp
Runway

 

2

OKR Alignment

M A S T E R C L A S S S 
W O R K S H O P


 • Alignment vs. kaskadowanie celów
 • Alignment pionowy i poziomy
 • Alignment OKR pomiędzy obszarami
 • Przygotowanie do Runway - kroki
 • Alignment OKR podczas Runway
 • Modele alignmentu - opcje
 • Narzędzia do alignmentu (Canvas)

Blok 1: Przygotowanie scenariusza alignmentu
Blok 2: Drafty OKR i Pre-Alignment (pionowy) 
Blok 3: Pre-Alignment (poziomy)
Blok 4: Alignment i architektura Final OKR

 

STRATEGIC WORKFLOW

Creo Camp
Runway

3

OKR Management

M A S T E R C L A S S S
W O R K S H O P


 • Zarządzanie za pomocą OKR
 • Pomiar  rezultatów
 • Przeglądy biznesu – aktualizacje OKR
 • Przygotowanie i realizacja Check-In
 • Ewidencjonowanie OKR
 • OKR w systemie oceny pracowników
 • Szablony i scenariusze

Blok 1: Aktualizacje statusów OKR (Check-In)
Blok 2: Przeglądy biznesu – Business Review
Blok 3: Zasady pomiaru i oceny OKR

 

STRATEGIC WORKFLOW

Strategic Sprint
Feedback Loop | Service

Technologia OKR

Firmy które skorzytały ze wspacia XELLECT przy wdrażaniu techologii OKR (2020-2021)

 

mBank

BNP Paribas

Burdainternational

Nationale Nederlanden

Van King

FCA