Xellect Home

 OKR
Objective & Key Results 

 

Zarządzanie realizacją OKR

WARSZTATY

M A S T E R C L A S S    W O R K S H O P

 

 

Poznasz działania i scenariusze w fazie realizacji OKR 


 

 • Dowiesz się jak przeprowadzić monitoring OKR 
 • Poznasz zasady realizacji przeglądów OKR 
 • Zobaczysz jak przeprowadzić modyfikację OKR
 • Zastosujesz zasady "Learningu" - wnioskowania i refleksji
 • Zrozumiesz zasady oceny postępów w realizacji OKR

 


Zastosujesz narzędzia wpływające na realizację OKR


 

 • Dowiesz się jak zaplanować fazę realizacji w cyklu OKR
 • Przećwiczysz zarządzanie realizacją OKR w OKR Pulpit™ 
 • Nauczysz się unikać błędów typowych dla fazy realizacji
 • Poznasz zasady angażowania i motywowania zespołu
 • Dowiesz się jak uzgadniać niezbędne zmiany kursu 

 


 

 Kwartalny cykl OKR realizacja

Wartości szkolenia

Charakterystyka fazy realizacji OKR

Przykłady zagadnień omawianych na szkoleniu

 

 • Faza realizacji OKR jest kluczowa dla osiągniecia zaplanowanych rezultatów. Statystyki pokazują, że jedynie 40-50% firm stosujących OKRy przechodzi przez tę fazę płynnie. Faza realizacji zawiera "silnik" OKR. Takie elementy jak monitoring i przeglądy biznesu są decydujące nie tylko do korygowania i oceny bieżących działań, ale przede wszystkim do wyciągania wniosków i uczenia się.
 • To etap gdzie najtrudniej jest utrzymać zaangażowanie i koncentrację zespołu. Opiera sie otwartą komunikację i informacje zwrotną (feedback). Zarówno lider/menedżer jak i zespół muszą znać zasady i narzędzia które ułatwia im sprawną realizację poszczególnych działań osadzonych w Cyklu OKR. 
 • Brak dyscypliny i regularności monitoringu (Check-In), powoduje że lider i zespół tracą orientację w działaniu. Monitoring ma silny wpływ na inne działania w fazie realizacji, stąd staranność w tym zakresie może rozwiązać wiele innych problemów.
 • Lider powinien wiedzieć jak zredukować stres i niechęć do regularnych przeglądów OKR ich omawiania i aktualizacji statusów. Ta niechęć pochodzi z doświadczeń z innych systemów zarządzania (Performance Management). W systemie OKR monitoring i przeglądy nie służą wytykaniu błędów i ocenie pracowników. Służą do lepszego planowania OKR w kolejnym cyklu. 

 

Narzędzia wpierające

 

OKR Pulpit™

OKR PULPIT XELLECT

 


Podczas szkolenia każdy z uczestników korzysta z OKR Pulpit™. To narzędzie zawiera Canvas (szablony) niezbędne z planowania i realizacji OKR w cyklu kwartalnym. Ćwiczenia realizowane podczas szkolenia pomogą uzyskać wprawę w korzystaniu z OKR Pulpit™ i przygotować realne przykłady dotyczące tematyki szkolenia. 


  

Kwartalny cykl OKR

Każdy z tematów szkoleniowych obejmujące kluczowe punkty interakcji w cyklu OKR jest prezentowany za pomocą standardowego modelu cyklu OKR. Cykl OKR zawiera sekwencje punktów interacji umieszczone na linii czasu. Obejmuje także roczny cykl planowania i realizacji OKR.

 

3 Fale cyklu OKR

Program szkolenia

Zarządzanie realizacją OKR


09:00-15:00 | Bloki 60 min. + 15 min przerwa


 

1. Etapy zarządzania realizacją OKR
 • Model kwartalnego cyklu OKR: co, po co, jak i kiedy
 • Punkty interakcji na etapie realizacji OKR:
  • Monitoring (Check-In)
  • Przeglądy biznesu (Business Review)
  • Ocena (Evaluation)
  • Modyfikacje (Reset
  • Uczenie się i wnioskowanie (Reflect)
  • Back-Log OKR

Ćwiczenia:   w OKR Pulpit™


2. Monitoring OKR (Check-In)

 • Korzyści i sens monitoringu OKR
 • Przygotowanie i przebieg monitoringu
 • Planowanie częstotliwości monitoringu
 • Zasady aktualizacji statusów OKR

3. Przeglądy biznesu (Business Review)

 • Rola przeglądów biznesu w cyklu OKR
 • Scenariusz przeglądów biznesu
 • Pytania które warto zadać podczas przeglądów
 • Przeglądy OKR jako podstawa planowania kolejnego cyklu

4. Ocena progresu (Evaluation)

 • Zasady oceny postępów w realizacji OKR
 • Sposoby oceny: liniowy, progowy, 0-1
 • Zbieranie danych do ewaluacji
 • Wnioskowanie i modyfikowanie OKR

5. Uczenie się i wnioskowanie (Reflect)

 • Learning jako podstawowa siła OKR
 • Jak wykorzystać Learning do planowania kolejnego cyklu
 • Unikanie popełniania tych samych błędów
 • Learning w pracy zespołu i realizacji OKR

6. Back-Log OKR

 • Zasady tworzenia Back-Logu OKR
 • Zmiany priorytetów i "zamrażanie OKR"

7. Podsumowanie i Rekomendacje

 • Błędy najczęściej popełniane w fazie realizacji OKR
 • Rekomendacje wdrożeniowe
 • Sesja pytań Q&A

Realizacja szkolenia

Szkolenie otwarte


 

Termin: 15-12-2021

 • Liczba godzin: 6 godz.
 • Czas: 9:00-15:00 
 • Limit miejsc: 6
 • Forma: ON-LINE
 • Technologia: Clickmeeting, OKR Pulpit
 • Prowadzący: Tomasz Krzemiński
 • Podejście: interaktywne z ćwiczeniami

Cena: 1200,00 PLN brutto/osobę (w tym 23% VAT)

Zgłoś udział w szkoleniu

Otwarte szkolenia on-line realizujemy na platformie

clickmeeting

Zgłoś udział w szkoleniu przez Clickmeeting 

Automatyczne uzyskanie dostępu do szkolenia przez platformę Clickmeeting, płatność PayPal.
Jeśli wolisz dokonać płatności przelewem zgłoś udział przez formularz

Zgłoś udział w szkoleniu przez Formularz      

 


 

Zapytaj o szkolenie dla firmy lub zespołu      

Szkolenia wewnętrzne on-line dla firm i zespołów realizujemy na platformach preferowanych przez zamawiającego

Platformy on line

FOLLOW-UP

CASE

Zastosuj technologię OKR


W książce znajdziesz Case dotyczący tematyki szkolenia 

OKR VUCA DESIGN THINKING 

KUP KSIĄŻKĘ w ONEPRESS