Xellect Home

 

Zarządzanie przez cele

Management by Objectives MBO

 

Przygotowanie do wyznaczania celów i pracy
w systemie zarządzania przez cele 

SZKOLENIE

 

 

Wdrożenie MBO polega na uruchomieniu procesu stawiania celów, monitorowania i rozliczania ich realizacji za pomocą wskaźników (KPI)

 


 

 

Pierwszy etap wdrożenia obejmuje zaprojektowanie modelu  MBO i uzgodnienia wewnętrzne ustanawiające system w firmie.

Drugi polega na nauczeniu menedżerów jak stawiać cele, planować ich realizację i monitorować postępy i wyniki.

Trzeci etap to uruchomienie realizacji celów wraz z procesem ich monitorowania, udzielania informacji zwrotnej i oceny wyników.

 

 


 

Korzyści z wdrożenia MBO

 

 • Wymierna poprawa efektywności i wyników.
 • Klarowny i aktualny obraz sytuacji.
 • Spójne podejście do określania i pomiaru celów.
 • Większa skuteczność w rozwiązywaniu problemów.
 • Wzmocnienie współpracy.
 • Koncentracja na priorytetach strategicznych. 
 • Jasny sposób oceny realizacji celów.
 • Powiązanie celów z premiowaniem za wyniki.

 

 

 

MBO

ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE

 


 

 

WSPARCIE PRZEDWDROŻENIOWE (OPCJA)

 • Firmowy model systemu MBO.
 • Koncepcja i plan wdrożenia.
 • Instrukcje i narzędzia MBO.
 • Zasady premiowania.

WARSZTATY SZKOLENIOWE

 • Jak działa MBO - zasady pracy w systemie.
 • Co oznacza skuteczna realizacja celów.
 • Wydajność i efektywność - jak zadbać o rezultaty
 • Wyznaczanie celów (S.M.A.R.T).
 • Rodzaje celów i ich zastosowanie.
 • Jak określać cele indywidualne i zespołowe.
 • Cztery perspektywy wyznaczania celów.
 • Zasady kaskadowania celów.
 • Pomiar realizacji celów - KPI.
 • Rodzaje i dobór mierników.
 • Zastosowanie narzędzi MBO.
 • Prowadzenie rozmów planujących i oceniających.
 • Sposoby oceny realizacji celów.
 • Motywowanie w oparciu o cele. 
 • Utrzymanie i doskonalenie systemu MBO.

ZAKRES PRAKTYCZNY WARSZTATÓW

 • Projektowanie systemu MBO.
 • Symulacja pracy w systemie MBO.
 • Zastosowanie narzędzi systemowych.
 • Trening umiejętności menedżerskich.
 • Określenie celów, KPI i targetów liczbowych.
 • Wsparcie doradcze w uruchomieniu systemu.

 


 

 

ZAPYTAJ O SZKOLENIE

Realizacja szkolenia

 • Liczba dni: 1
 • Liczba godzin:  6 godz.
 • Czas: 9:00-15:00 
 • Limit miejsc: 10
 • Forma: ON-LINE
 • Technologia: Clickmeeting, Zoom, Skype, Teams
 • Prowadzący: Tomasz Krzemiński
 • Podejście: interaktywne z ćwiczeniami

Cena: do uzgodnienia

Zapytaj o szkolenie

Tylko szkolenie wewnętrzne dla firm i zespołów

 

Zapytaj o szkolenie dla firmy lub zespołu      

Jak zaangażować zespół
w realizację celów

Zarządzanie przez cele (MBO) 
Management by Objectives

 


Jeżeli zdecydujesz się na wykorzystanie wszystkich atutów oferowanych przez system zarządzania przez cele, wcześniej czy później jako lider staniesz przed koniecznością zaangażowania zespołu w ten proces. Jest to kluczowy moment dla powodzenia twoich działań szczególnie od strony uzyskania akceptacji zespołu i dobrego ukierunkowania jego pracy. Bez tej akceptacji trudno ci będzie zrealizować nawet najlepsze plany...


 

Czytaj więcej