Xellect Home

 

PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie


Wszystkie utwory w serwisie www.xellect.com oraz w serwisach zależnych www.gomodelcanvas.pl są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Unported.

Licencja Creative Commons

Oznaczo to że wolno dzielić się i kopiować i rozpowszechniać utwory w dowolnym medium i formacie na nastepujacych warunkach: Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały dokonane w nim zmiany.Możesz to zrobić w dowolny, rozsądny sposób, o ile nie sugeruje to udzielania przez licencjodawcę poparcia dla Ciebie lub sposobu, w jaki wykorzystujesz ten utwór.Nie wolno ich wykorzystywać do celów komercyjnych bez zgody lub licencji autora.

Przy ich wykorzystaniu w celach niezarobkowych należy podać ich oryginalne autorstwo: Copyright © Tomasz Krzemiński | XELLECT  www.xellect.com. (tytuł i źródło utworu).Remiksując, przetwarzając lub tworząc na podstawie utworu, nie wolno rozpowszechniać zmodyfikowanych treści. Licencjodawca może odwołać udzielonych praw, o ile nie są przestrzegane warunki licencji.

Drukuj E-mail