Xellect Home

BOUTIQUE CONSULTING COMPANY
S  I  N  C  E   2 0 0 5

 

SPECJALIZACJA | DOŚWIADCZENIE | PROFESJONALIZM

 

Wspieramy planowanie celów i strategii
Wdrażamy rozwiązania do ich realizacji

 

p o r t f o l i o

1

 

OKR
Objectives & Key Results

 

SZKOLENIA  WDROŻENIA   SOFTWARE  

 Planowanie i alignment 
OKR

FUNDAMENTY METODY

S Z K O L E N I E

 Projektowanie cyklu
OKR

KWARTALNY CYKL REALIZACJI

S Z K O L E N I E

 Zarządzanie realizacją
OKR

MONITORING I FEEDBACK

S Z K O L E N I EOKR
SYSTEM ZARZĄDZANIA

MODEL STANDARDOWY

W D R O Ż E N I EOKR
AGILE FRAMEWORK

DLA ZWINNYCH ORGANIZACJI

W D R O Ż E N I EOKR 
PLATFORMA Profit.CO

SOFTWARE DO OBSŁUGI OKR

W D R O Ż E N I E

 

 

 


Programy Certyfikujące


 

ROLE I KOMPETENCJE  EKSPERCKIE W OBSZARZE OKR

OKR MASTERS CLUSTER
 - Grupa Ekspercka LinkedIn -

 

OKR Cluster

 STRAGILER®

WDRAŻA I ROZWIJA SYSTEM OKR W ZWINNYCH FIRMACH


 CERTYFIKACJA

S Z K O L E N I E

 OKR MASTER

WDRAŻA I ROZWIJA SYSTEM OKR


 CERTYFIKACJA

S Z K O L E N I E

p o r t f o l i o

2

 

Performance Management

S Z K O L E N I A

 

 Management by Objectives 
MBO

ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE

S Z K O L E N I E

 

 Key Performance Indicators
KPI

KLUCZOWE WSKAŹNIKI WYDAJNOŚCI

S Z K O L E N I E

p o r t f o l i o

3

Strategia Biznesu

WARSZTATY I OPRACOWANIA 

 

 Warsztaty strategiczne 
STRATEGIA

PLANOWANIE STRATEGII BIZNESU

S Z K O L E N I E

 

 Model biznesu
Business Model

PROJEKTOWANIE MODELU BIZNESU

S Z K O L E N I E

OKR SOFTWARE

 Software do zarządzania za pomocą OKR

Xellect Home

 Xellect oficjalny partner firmy Profit.Co w Polsce

OKR Profit

 

 ZOBACZ JAK WDRAŻAMY OKR I SOFTWARE

P O R T F O L I O

  T E C H N O L O G I I

wspierających realizację celów i strategii

POWERED by XELLECT

Xellect Home