Xellect Home

 

BLOG

Tomasz Krzemiński

WIEDZA I KNOW-HOW

  • BLOG
  • Zespołowe planowanie strategii

Zespołowe planowanie strategii

Zaangażuj zespół we wspólną pracę nad rozwojem i planowaniem strategii. Dzięki temu zadbasz nie tylko o zbudowanie wspólnej podstawy do dalszego działania, ale pozwolisz pracownikom wykorzystać doświadczenia, które zmotywują ich do realizacji planów. Zespołowe planowanie strategii jest bardzo skutecznym podejściem zapewniającym przeniesienie potencjału budowanych idei na konkretne plany i działania. Przy odpowiednim podejściu i zaangażowaniu zespołu proces realizacji zmian staje się o wiele łatwiejszy. Zaangażowane osoby z ciekawością oczekują nowych efektów ze swojej pracy i doceniają ukierunkowane wsparcie liderów.

 

Ukierunkowanie na rozwój

Zapewne jesteś osobą, która inwestując w rozwój zastanawia się w jaki sposób uzyskać korzyści widoczne w osiąganych wynikach. Zdajesz sobie sprawę, że rezultaty jakie osiągniesz zależą od twojego zaangażowania, ale również od tego w jaki sposób wykorzystasz potencjał swojego zespołu. Wiesz, że z jednej strony musisz być menedżerem, który konsekwentnie planuje, organizuje oraz kontroluje działania. Z drugiej liderem tworzy dobrą atmosferę pracy, motywując zespół odpowiednio dopasowanym stylem przywództwa. Odczuwasz konieczność ciągłego doskonalenia oraz poszukiwania dróg do podnoszenia wydajności. Przekonałeś się wielokrotnie jak dużym wyzwaniem jest przygotowanie i przeprowadzenie ludzi przez zmiany.

Osoby z podobnymi doświadczeniami myślą o rozwoju w oparciu o dostępne programy szkoleniowe i ostatecznie decyduje się na jedno lub kilka szkoleń oferowanych na rynku pod „szyldem” intensywnego rozwoju kompetencji. O ile taki wybór w zakresie indywidualnego rozwoju i poczucia samospełnienia może być uzasadniony o tyle przeniesienie tych kompetencji na pracę zespołu pozostaje kwestią dyskusyjną. Liderzy i zespoły bardzo często rozwijają kompetencje w sposób, który nie uwzględnia skutecznego wykorzystania ich we wspólnej pracy.

 


Dlaczego tak się dzieje?

  • Po pierwsze dlatego, że proces szkolenia lidera i jego zespołu w większości przypadków jest odizolowany.
  • Po drugie nie posiada jednoznacznego ukierunkowania –  szkolące się indywidualnie osoby nie uwzględniają wspólnych celów.

Liderzy doskonalą kompetencje przeznaczone dla liderów licząc na to, że wykorzystają je w praktyce, natomiast członkowie zespołu uczą się tego, co będzie im potrzebne przy wykonywaniu codziennych zadań, - często z nadzieją poszukującą zrozumienia zadają pytanie – „czy góra będzie miała to samo?”. Odizolowany rozwój nie tylko staje się mało skuteczny, ale w wielu firmach pogłębia bariery i frustrację na polu współpracy lidera i zespołu.


 

Zintegrowany rozwój lidera i zespołu

Inicjatywa wspólnego planowania strategii z jednoczesnym rozwojem kompetencji jest jednym z obszarów, gdzie lider i jego zespół mogą wnieść właściwy dla nich wkład. Na spójnej płaszczyźnie angażują się w myślenie strategiczne kreując nowe sposoby wykonywania codziennej pracy. Strategia staje się wypracowaną przez zespół wspólną podstawą do działania, a zespołowe planowanie strategii doskonałą okazją do zintegrowania i ukierunkowania pracy lidera i jego zespołu.

Oznacza to, że zespół uczestniczący we wspólnym programie szkoleniowym ma większe szanse na to by w krótszym czasie poprawić poziom swojej skuteczności, niż gdyby robił to korzystając z indywidualnych szkoleń. Indywidualne szkolenia zapewniają skuteczność na poziomie indywidualnych zadań, natomiast nie przyniosą takiego efektu podczas pracy zespołowej. Każda z tych osób na poziomie indywidualnych zadań będzie bardzo skuteczna, natomiast ich skuteczność w grupie będzie o wiele niższa, ponieważ będzie pozbawiona tzw. wspólnej podstawy (celów, wartości, zasad działania, sposobu komunikacji). To właśnie klasyczny przykład sytuacji, gdzie ludzie nazywając się zespołem pracują bez wspólnych planów i celów nie są w stanie w precyzyjnie ukierunkowany sposób rozwijać swojego potencjału.

Zespoły pozbawione warunków do wspólnego rozwoju nawet przy najszczerszych chęciach wszelkie inicjatywy poprawy mogą pozostawić jedynie w sferze marzeń. Patrząc realnie na środowisko pracy wielu firm, ich codzienną biznesowa rutynę, zaangażowanie w rozwiązywanie bieżących i zaległych problemów oraz koncentrację na indywidualnych zadaniach można spodziewać się, że plany rozwoju często nie maja szansy się narodzić, a nawet jeśli powstają to w natłoku codziennych obowiązków nie są realizowane i z czasem pokrywa je mgiełką zapomnienia. Dlaczego zatem nie poświęcić czasu na planowanie podczas odpowiednio zorganizowanych warsztatów?


Inwestowanie czasu w rozwój zarówno liderów jak i członków zespołów ma większe szanse na sukces kiedy jest zintegrowane z konkretnym planem i celami. Zespół i lider pracując razem, planują zmiany i dbają o wzajemny rozwój. Motywują się, nabierając chęci do działania skoncentrowanego na wspólnych celach. Zespołowe planowanie strategii niesie w sobie potencjał do działania i urealniania zmiany.
Korzyści z podejścia zespołowego

Nasze doświadczenia związane z zespołowym planowaniem strategii pokazują, że w ciągu kilku dni wspólnej pracy lider i jego zespół są w stanie nie tylko wypracować i zapisać konkretną strategię rozwoju, ale również precyzyjnie określić priorytety, cele, inicjatywy strategiczne oraz dokonać podziału odpowiedzialności za ich realizację. Ludzie z chęcią stają się współautorami zmian i nabierają nowego spojrzenia na otaczająca ich rzeczywistość. Zaczynają rozumieć, że są zespołem pracującym przy wsparciu lidera. Atmosfera pracy ulega poprawie, a wyznaczone cele są określane na ambitnym i zarazem realnym poziomie.

Zespołowe planowanie strategii ma charakter profesjonalnie przygotowanego warsztatu wykorzystującego przejrzystą metodologię planowania. Zawiera elementy pracy kreatywnej oraz stymulującego do poszukiwania rozwiązań „zoomingu”. Poprzez włączenie wszystkich członków zespołu w planowanie daje szanse na pełne wykorzystanie jego różnorodności. Zespół ma szanse na otwarte zakomunikowanie wzajemnych oczekiwań oraz obaw związanych z rozwojem. Ma wiele okazji do zaangażowania się w dyskusję oraz proces decyzyjny. W takich warunkach lider nie tylko buduje swój autorytet, ale również odkrywa i wspólnie z zespołem łagodzi konflikty. Lider poznaje swój zespół oraz talenty poszczególnych osób obserwując ich w pracy w warunkach odmiennych od codziennej rutyny. Dobrze przygotowane i przeprowadzone zespołowe planowanie strategii pozwala nabrać dystansu i świeżego spojrzenia na rzeczywistość. Daje szanse zaistnienia i pokazania swoich mocnych stron wszystkim członkom zespołu, co w widoczny sposób wzmacnia zaufanie.

Rozmrożenie

Firmy pozostające w koncepcjach, które promują indywidualny lub masowy rozwój nie tylko narażają się na nie osiągną oczekiwanych rezultatów, ale przede wszystkim zmierzają w kierunku „zamrożenia” zespołów i ich liderów w odizolowanych modelach kompetencyjnych. Kompetentne osoby nie będą miały ochoty na jakiekolwiek zmiany trzymając się z przekonaniem swojego dobrze znanego „skarbu kompetencyjnego”. Będą budować wyniki przez intensyfikacje działania pracując coraz dłużej i coraz szybciej osiągając granice swojej wydajności. W takich warunkach liderzy będą mieli coraz mniej okazji do wykorzystywania swojego przywództwa stając się twardymi kontrolerami skoncentrowanymi na rozliczaniu bieżących wyników, a podlegli im pracownicy czekającymi na wytyczne wykonawcami. Kompetencje mają wartość jeżeli są wykorzystane w warunkach które służą budowaniu poczucia sensu ich doskonalenia.


Zespołowe planowanie strategii nie jest tylko chwilową modą lecz trendem zgodnie z którym podążają odpowiedzialni liderzy-pasjonaci, poważnie myślący o planowaniu. Wspólne poszukiwanie najlepszej dla zespołu ścieżki strategicznej staje się elementem kultury organizacyjnej wielu firm, a szybkość przekształcania planów strategicznych w rzeczywistość będzie jednym z najbardziej znaczących elementów w ocenie ich wartości.Zaplanuj strategię wspólnie z zespołem.


 

SZKOLENIA | Warsztaty strategiczne


 

PROJEKT | Strategia rozwoju

eBook | projektowanie strategii

eBook Extremalne projektowanie strategii

eBook | projektowanie celów

xellect projektowanie celów

W przygotowaniu | ONEPRESS

Design Thinking OKR Tomasz Krzemiński 1