Xellect Home

 

BLOG

Tomasz Krzemiński

WIEDZA I KNOW-HOW

 • BLOG
 • Sposób na strategię

Sposób na strategię

Istnieje wiele sposobów, które możemy zastosować do opracowania i wdrażania strategii. Wybór określonego podejścia do realizacji strategii musi być dopasowany do sytuacji w której znajduje się firma. Sytuację określa rynek, jego oczekiwania, tempo zmian, poziom zaawansowania technologicznego, konkurencja itp.

W kontekście tych elementów firmy mogą działać w otoczeniu bardziej lub mniej przewidywalnym. Te które działają w otoczeniu postrzeganym jako przewidywalne mogą zastosować podejście klasyczne (Management Classic), natomiast te które działają w otoczeniu nieprzewidywalnym powinny poszukiwać potencjału w zastosowaniu podejścia adaptacyjnego (Business Design).

Różnica pomiędzy podejściem klasycznym i adaptacyjnym dotyczy planowania i realizacji planów oraz stosowanych w tych obszarach narzędzi.

 

Podejście klasyczne

Oparte o szczegółowe analizy oraz długoterminowe i liniowe planowanie i realizacje planów. Wybierz, to podejście jeśli firma działa w relatywnie stabilnych i przewidywalnych warunkach. 

W podejściu klasycznym i przewidywalnych warunkach, planowanie ma charakter długoterminowy, opiera się o szczegółowe analizy i równie szczegółowe wyznaczanie celów. Takie podejście do przygotowania i realizacji planów jest uzasadnione ponieważ opracowane koncepcje w przewidywalnych warunkach mają szanse na długoterminowe utrzymanie swojej aktualności. 

Przewaga strategiczna wypracowana na bazie przyjętej strategii może utrzymać się długo, a duża część zasobów i energii firmy jest związana z utrzymaniem zajętej pozycji. W nieprzewidywalnych warunkach, gdzie sytuacja szybko się zmienia, przygotowanie długoterminowych i bardzo szczegółowych planów, może okazać się stratą energii. W takich warunkach lepiej sprawdzi się podejście adaptacyjne.

 

Podejście adaptacyjne

Oparte o prosty i łatwy do modyfikacji plan. Wybierz to podejście, jeśli firma działa w zmiennych i nieprzewidywalnych warunkach lub jest przedsięwzięciem na wczesnym etapie rozwoju.

Podejście adaptacyjne cechuje się zdolnością do szybkiego i elastycznego planowania i realizacji planów. Bardzo ważna jest zdolność do rozpoznawania oraz właściwego interpretowania sygnałów z rynku i dokonywania na ich podstawie niezbędnych modyfikacji w planach.

Kluczowe kompetencje firmy umożliwiające adaptacyjne działanie, to zdolność do tworzenia portfolio koncepcji, testowania ich oraz skalowania – czyli szerszego wykorzystania najlepszych poprzez oferowanie ich na innych rynkach. W warunkach adaptacyjnych istotne są umiejętności związane z szybkim przygotowaniem nowych modeli biznesowych i modeli celów – niezbędne do zwizualizowania strategii i zaangażowania całej firmy w jej realizację.

 

Istotne różnice w podejściu klasycznym i adaptacyjnym:

 • Podejście klasyczne opiera się na przewidywaniu,
 • Adaptacyjne na zdolności do eksperymentowania.

 • Klasyczne wymaga zbierania i analizowania dużej ilości danych.
 • W adaptacyjnym liczy się zdolność do rozpoznawania sygnałów z rynku.

 • Podejście klasyczne jest realizowane przez dyspozycje idące z góry w dół
 • Adaptacyjne opiera się na proaktywnych działaniach na dole organizacji.

 

Metody podejścia klasycznego

 • BSC – Balanced Scorecard
 • Planowanie liniowe
 • Waterfall Project Management
 • Klasyczny plan strategiczny

Metody podejścia adaptacyjnego:

 • GO Model
 • Projektowanie celów i strategii
 • Agile Project Management
 • Brief strategiczny

Czy możesz planować i działać adaptacyjnie?

Możesz rozważyć zastosowanie podejścia adaptacyjnego kiedy:

 • Dostrzegasz istotne zmiany w oczekiwaniach klientów,
 • Widzisz dużą zmienność popytu na swoje produkty lub usługi
 • Nie jesteś w stanie dobrze oszacować sprzedaży,
 • Klienci poszukują nowości,
 • Ich oczekiwania nie są w pełni zaspokojone.
 • Rynek jest podatny na zmiany technologiczne,
 • Musisz często odnawiać przewagę strategiczną,
 • Konkurencja działa szybko i elastycznie zmieniając gamę produktową.

Jeśli w działaniu firmy napotykasz na powyższe sygnały rozważ przygotowanie jej do podejścia adaptacyjnego. Zastosowanie podejscia klasycznego w takiej sytuacji byłoby bardzo ryzykowne.

Zalecany wybór podejścia

 • Mikro przedsiębiorstwo (Adaptacyjne / Klasyczne)
 • Małe, średnie i duże firmy | stabilne warunki (Klasyczne)
 • Małe, średnie i duże firmy | zmienne warunki (Adaptacyjne / Klasyczne)
 • Start-Up (Adaptacyjne)
 • Klastry biznesowe (Adaptacyjne / Klasyczne)
 • Instytucje administracji publicznej (Klasyczne)

Cechy działania adaptacyjnego

 • Potrafisz szybko identyfikować i interpretować sygnały zmian
 • Jesteś zdolny do tworzenia i zarządzania portfolio eksperymentów
 • Testujesz i wybierasz rozwiązania
 • Skalujesz najlepsze rozwiązania
 • Elastycznie relokujesz zasoby
 • Działasz szybko i iteracyjnie (Design Thinking & Agile Managemenet)

Co nie pasuje do działania adaptacyjnego

 • Zbytnia pewność siebie i stałość przekonań
 • Planowanie tego czego nie można zaplanować
 • Koncentracja na abstrakcyjnych celach, zamiast na działaniu
 • Ociężałość - „Sztywne” trzymanie się kierunku
 • Karanie za błędy

Dobre praktyki

 • Elastyczność w realizacji celów
 • Dużo małych eksperymentów (projektów) - „nie poświęcaj całej firmy”
 • Szybkość ponad dokładnością (better is done then perfect)
 • Częste iteracje i uczenie się na błędach
 • Jasne kryteria wyboru rozwiązań
 • Koncentracja na projektach

Podejście adaptacyjne sprawdza się w firmach, które mogą przewidywać, ani zmieniać otoczenia, ale są zdolne do zbudowania przewagi strategicznej opartej na szybkości. Na szybkości tworzenia, planowania i wdrażania rozwiązań.

 

 


 


 


 

eBook | projektowanie strategii

eBook Extremalne projektowanie strategii

eBook | projektowanie celów

xellect projektowanie celów

W przygotowaniu | ONEPRESS

Design Thinking OKR Tomasz Krzemiński 1